Plast

Plastemballasje er ei fellesnemning på ulike plasttypar som vert nytta i næringslivet.

Vanlegaste plastemballasje frå næringslivet:

  • Folie frå næringsliv (plastfolie, solfangarfolie, laminat, PP-folie o.l.) 

  • Hard plastemballasje (flasker, kanner, brett mm)

  • PP-sekker (voven plastsekk)

  • EPS (isopor o.l.)

Kvifor kjeldesortere plastemballasje?

  • Gratis å levere inn og mange mottakssteder

  • Voluminøst og dyrt å ha i restavfallet

  • Folie kan gjenvinnast til nye produkt

  • Ikkje-fornybar ressurs med lang nedbrytingstid

Handtering av plastemballasje

Dei ulike plastemballasjetypane er anbefalt å sortere kvar for seg. Ferdigsortert plastemballasje kan leverast gratis til mange innsamlarar over heile Noreg.

For gratis innlevering, sorterast plastemballasjen i følgjande kategoriar:

Gasta Design