Våtorganisk

Våtorganisk avfall omfattar matavfall og avfall frå næringsmiddelindustri. Avfallet er organisk nedbrytbart. 

Våtorganisk avfall kan vere 

 • Avfall frå produksjon av kjøt, fisk, meieriprodukt, øl og mineralvann, frukt og grønt, samt bakarvarer

 • Kjøken- og matavfall frå restaurantar, kafear, kantiner og liknande

 • Skrell, skrotter, grut, eggeskall, bein, nøtteskall, rekeskall etc.

 • Park- og hageavfall vert ikkje rekna som våtorganisk avfall

Kvifor sortere våtorganisk?

 • Tungt og dyrt å ikkje sortere ut

 • Matavfall erstattar bruk av fossil energi, kunstgjødsel og torv 

 • Bidra til å redusere klimagassutslepp

 • Bidra til å gjenvinne fosforet i matavfallet. Dette er ein viktig, men ikkje uavgrensa ressurs, som planter, dyr og menneske treng. 

Handtering av våtorganisk avfall

Våtorganisk skal ikkje innehalde:

 • Plast

 • Metall

 • Glas

 • Tekstilar

 • Treverk

 • Park- og hageavfall

 • Klumpete emballasje

 • Jord, sand og grus

 • Bleier

 • Anna avfall

Det er ikkje tillate å deponere matavfall.

Les meir:

Kjelde: sortere.no

Gasta Design