Glas

Alle typar glas som ikkje er glasemballasje.

Glas kan ha ulike eigenskaper og bestanddeler som gjer at dei ikkje skal sorterast saman med glasemballasje, eller at dei skal leverast inn som farleg avfall. 

Glas kan være:

  • Bygningsglas

  • Vindaugsglas (merk: mange vindaugsglas vert karakterisert som farleg avfall, som isolerglasruter)

  • Bilglas

  • Drikkeglas

Kvifor sortere glas?

  • Hindre miljøgifter på avvege

  • Sikre god og miljømessig handtering av avfallet

Handtering av glas

  • Produkt av glas som inneheld miljøgifter skal handterast som farleg avfall (eks: vindaugsruter med PCB) eller EE-avfall (eks: lyspærer/sparepærer)

  • Berre glas brukt som emballasje til mat- og drikkevarer skal leverast inn som glasemballasje.

Kjelde: sortere.no

Gasta Design