Gips

Gips vert nytta i byggverk, blant anna i gipsplater for å lage veggar og som dekor. 

Kvifor sortere gips?

 • Tar stor plass, veg mykje og er dyrt å ikkje sortere ut

 • Blir gjenvunne til nye gipsprodukt

 • Ein avgrensa ressurs som kan gjenvinnast uendeleg mange gonger

 • ·       Reduksjon av svovelgasutslepp (gips frigjer svovelgassar ved forbrenning eller deponering)

Handtering av gips

Gipsavfall i heile og halve plater, eller i småbiter, gammalt eller nytt, skal være tørt og kan ved sortering ofte innehalde: 

 • Tapet

 • Tglasfiberstrie

 • Tmaling

 • skruer og beslag 

Ved sortering skal gipsavfallet ikkje innehalde:  

 • isolasjon, treverk, stålskinner, eller plast

 • asbestholdige material

 • material som inneheld farleg avfall 

 • gipsplater med klinkerfliser

 • gipsavfall frå støypeformer til f.eks. metall

 

Kjelde: sortere.no

Gasta Design