Eigen sekk til næringsplast

plastsekk-naering.jpg

Hugs at det er eigne sekker for plast og folie for næringskundar.

Det er krav om å halde hushaldnings- og næringsavfall klart frå kvarandre, og eigne sekker gjer dette meir oversiktleg.

Det vil difor vere særs viktig at næringsplast vert levert i sekken for næring på avtalt rute. Hushaldningsplast vert levert i hushaldningssekk på ordinær renovasjonsrute for hushaldningar.

Sekkane setjast ut på oppsett rute, som ein del av næringsavtalen ei verksemd inngår med Sirkla Ressurs AS. Dei som har standard abonnement setter sekkene ved sida av dunken ved tømming. Dei som har container kan legge sekkane oppi dersom det er plass. Eventuelt ved sida av container.

Sekkane kan leverast til kunde (mot tillegg for levering) eller kjøpast på miljøstasjonane, i Festingdalen eller i Kloppavegen 5.

Kontakt oss for meir informasjon.

Gasta Design