Næring

Sirkla Ressurs as tilbyr effektive og miljøriktige avfallsløysingar for næringslivet i Indre Sogn

Sirkla tilbyr:

  • Innsamling av alle typar avfall

  • Utleige av containerar, komprimatorar og presser

  • Transport

  • Rapportering, statistikk og dokumentasjon

  • Godkjent handsaming av avfallet

Om du tek kontakt med Sirkla v/ Roger Bjelde på 57 00 90 40 eller roger@sirkla.no kan du utan kostnad få forslag til ei miljøriktig avfallshandsaming for di verksemd.