Ekstratømming 

Det er mogleg å bestille ekstratømming av våtorganisk avfall, papp og papir, plastemballasje, restavfall og anna. For ekstratømming utanom fast tømmefrekvens, ring oss på tlf. 57 00 90 40 eller e-post roger@sirkla.no. Dette gjeld næringskundar.

Raud restavfallssekk

Desse er merka "Simas Restavfall - Ekstrasekk". Desse kan setjast ved sida av dunken som ekstra avfall. Sekkane kjøpast gjennom SIMAS for kr 75,- eks. mva pr. sekk. Når sekkene er kjøpt kan desse leverast på innsamlingsruta utan tilleggsfakturering. Gjeld kun restavfall. Hugs at sekken må knytast at.