35 m3 open krokcontainer

Høver godt til vanleg avfall frå store byggeprosjekt. Containeren har bakdører som kan opnast.

Lengd: 6,3 m
Breidd: 2,55 m
Høgde: 2,75 m
Tillatt last: 11 000 kg

Ved lossing/lasting kan containeren øydeleggje underlaget. T.d. asfalt, belegningsstein, plen og liknande.

Read More
Gasta Design
26 m3 lukka krokcontainer

Containeren har to kammer, og innkastluker som kan låsast.

Lengde: 6,0 m
Bredde: 2,402 m
Høgde: 1,436 m
Tillatt last: 11 000 kg

Ved lossing/lasting kan containaren øydeleggje underlaget. T.d. asfalt, belegningsstein, plen og liknande.

Read More
Gasta Design
22 m3 open krokcontainer

Containeren høver godt til vanleg avfall, og til store byggeprosjekt, t.d. treverk med lang lengd.

Lengde: 6,3 m
Bredde: 2,55 m
Høgde: 1,7 m
Tillatt last: 11 000 kg

Ved lossing/lasting kan containaren øydeleggje underlaget. T.d. asfalt, belegningsstein, plen og liknande.

Read More
Gasta Design