Rydda heime? Me har kampanje på containerar

container+sirkla+ressurs.jpg
container sirkla ressurs utan lokk.jpeg

I veke 15-19 kan du leiga container hjå oss til hyggelege vårprisar.

På tide å rydda garasje, hus, hage eller på hytta? Eller kanskje nabolaget, klubbhuset eller nærområdet? Me kan tilby containerleige til hyggelege prisar. Me leverer containeren der du ønskjer og hentar den til avtalt tid. Prisen er inkludert usortert avfall i containeren.

Leiger du container for usortert avfall, slepp du å finna ut korleis du skal sortera. Hiv avfallet i containeren, så sorterer me det for deg. NB! Dette skal ikkje i containeren for usortert avfall. Hugs også at farleg avfall ikkje må blandast med anna type avfall grunna fare for helse, tryggleik og miljø.

Containeren me har kampanje på, er ein 10 m3 open liftcontainer, den «vanlegaste» containeren for privatpersonar. Du får gode, rabatterte vårprisar på containeren (som inkluderer alt avfallet, sortering, levering og henting). No får du også leiga i inntil 4 dagar gratis. Utover dette betaler du 18 kroner per dag.

Sjå dei ulike prisane under, dei varierer etter kvar du held til.

Spørsmål? Kontakt oss gjerne.


Prisar for leige av container i veke 15-19

NB! For leige i meir enn 4 dagar, kjem eit beløp på 18 kroner dagen i tillegg.

 
Gasta Design